Zachorowałeś? Wypadło Ci coś ważnego i nie będzie Cię na zajęciach nauki pływania? ŻADEN PROBLEM!
Dlatego też zgłaszając nieobecność do godziny 23:00 w dniu przed zajęciami masz możliwość odrobienie tych zajęć w innym terminie.

 

Osoby, które nie zgłoszą lub zgłoszą nieobecność po terminie nie będą miały możliwości odrobienia zajęć.

 

Nieobecności można zgłaszać wyłącznie przez system ActivNow – Szkoły Pływania Hanami link –https://szkolaplywania-hanami.pl/zgloszenie-nieobecnosci/

 

Chęć odrabiania lekcji można zgłaszać przez system ActivNow – Szkoły Pływania Hanami link – https://szkolaplywania-hanami.pl/zgloszenie-nieobecnosci/

 

W Szkole Pływania Hanami mamy zasadę „MIEJSCE ZA MIEJSCE”, dzięki której dajesz możliwość odrobienia zajęć innej osobie uczęszczającej na zajęcia. Jeżeli chcesz odrobić zajęcia, daj również szansę innym!